Inkomsten

Stichting Nederasselt gezond

SNG 3 (2)

 

 

Inkomsten:

De inkomsten zijn inschrijfgelden deelname evenement, giften en sponsoring door lokale/regionale ondernemers, lokale en provinciale overheid en landelijke fondsen.

De inkomsten van de Stichting (subsidie gemeente, sponsorgeld, giften en inschrijfgelden evenement) zullen worden aangewend om:

  • Dekking van onkosten (zoals website, startnummers, medailles, tijdwaarneming, marketing en huur Dorpshuis)
  • Eventuele winst zal ter beschikking worden gesteld aan een goed doel. Dit goede doel zal jaarlijks door het bestuur bepaald worden.

De Stichting hoopt elk jaar een leuk bedrag te schenken aan een goed doel.